rekruter osób do projektu unijnego, doradca zawodowy, psycholog,

Vision Consulting

Witam szukamy osób/firm które w zamian za rekrutacje uczestników projektu  chcieliby przeprowadzić poszczególne formy wsparcia  za które przewidujemy wynagrodzeni

Szczegółowy opis projektu:

pozostających bez pracy, którzy są zarejestrowani jako bezrobotni w Powiatowych Urzędach Pracy, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy należących, co najmniej do jednej z poniższych kategorii: osoby długotrwale bezrobotne (min.16 os.), kobiety (48 os.), osoby powyżej 50 roku życia (min.8 os.), osoby z niepełnosprawnościami(min.8 os.), osoby o niskich kwalifikacjach (maksymalnie średnie wyksztalcenie, min. 24 os.), zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie woj. pomorskiego na obszarze powiatów: bytowskiego, chojnickiego, człuchowskiego, kościerskiego, kwidzyńskiego, lęborskiego, malborskiego, puckiego, słupskiego, starogardzkiego, sztumskiego, tczewskiego, wejherowskiego, nowodworskiego.

Cel zostanie osiągnięty poprzez udział w projekcie i otrzymanie przez Uczestników Projektu kompleksowego wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej prowadzącego do podjęcia zatrudnienia

GŁÓWNE DZIAŁANIA ZAPLANOWANE W RAMACH PROJEKTU TO:

• Doradztwo zawodowe (w tym identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia),

• Poradnictwo zawodowe,

• Wsparcie psychologiczno-doradcze (w tym poradnictwo psychologiczne oraz warsztaty z zakresu aktywnego poszukiwania pracy),

• Szkolenia zawodowe zakończone certyfikatem,

•  3 miesięczny PŁATNY STAŻ ZAWODOWY,

• Pośrednictwo pracy.

 
UCZESTNIKOM/CZKOM DODATKOWO ZAPEWNIAMY:

• wykwalifikowaną kadrę trenerską

• materiały szkoleniowe

• zwrot kosztów dojazdu

• stypendium szkoleniowe

• catering podczas szkolenia

Aby zaaplikować na to stanowisko napisz email